Rabén & Sjögren, 1993
Omslag: Anna-Karin Palmgren


Provläs
Underverket (171 sidor)
Berättelsen tilldrar sig en bit in på 200-talet. Klimatet har drastiskt försämrats. Större delen av Europa är sönderbränd och uttorkad. Folkvandring norrut är på gång undan miljökatastrofernas verkningar. Martin, 17 år, är också på flykt. Hans far som är död, kom norrifrån och Martin tar sig över de hårdbevakade gränserna till släktgården. På vägen dit träffar han Tina, en flicka med en speciell förmåga att känna och förstå både människor och händelser. Martins farfar gömmer flyktingen i en enligt stuga där han upptäcks av sina kusiner som är anställda av säkerhetspolisen och en strid på liv och död utspelas.
Recensioner:

Underverket är en bok vars motiv är högaktuellt och i sanning något att gräla om. Med det har författaren förmodligen uppnått sitt syfte och det är inte dåligt! Det är riktigt bra!
Jan Hansson, Svenska Dagbladet

Problem- och persongestaltningen är skickligt utförd och präglad av ett djup sällan förekommande i ungdomsböcker.
Michael Economou, Bibliotekstjänst
utskriftsvänlig version