Utom att hålla skrivarkurser i skolorna, har jag också gjort hundratals skolbesök där jag har berättat om mitt skrivande och mina böcker. Eftersom mina böcker riktar sej till ungdomar på mellan- och högstadiet, har det blivit naturligt att det är just elever i de åldrarna som jag har träffat.
   Det är förresten inte bara om mitt eget skrivande jag pratar. Jag försöker alltid att få en diskussion med ungdomarna om skrivande och läsande. Jag gör helst klassrumsbesök, men kan även framträda för större grupper. Det enda kravet jag har, är egentligen att ungdomarna är väl förberedda på mitt besök. Detta för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av lektionen.
I Sverige har jag besökt skolor från Luleå i norr till Malmö i söder. Men också i Grekland och Indien. På bilden intill är jag på en privatskola i Delhi tillsammans med en grupp elever som är speciellt intresserade av skrivande och litteratur.
Foto: Paro Anand
 
Mina besök i skolan